vilkår for bruk

Sist oppdatert: 23. november 2020 inngikk Games4Rest («Games4Rest», «oss», «vår» eller «vi» eller «Bedrift») og du («Brukeren» eller «du») en juridisk avtale om din bruk av nettstedet vårt, som kan finnes på www.Games4Rest.com („Siden“), alle mobilapplikasjoner eller „Spill“, samt eventuelle tilknyttede tjenester og innhold („Tjenestene“)
Ved å få tilgang til og/eller bruke tjenestene godtar du å være bundet av disse vilkårene, som inkluderer personvernreglene våre for nettstedet (tilgjengelig på: VÅRE SPILLENS PERSONVERN (tilgjengelig på: www.Games4Rest.com/privacy-policy) www.Games4Rest. com/privacy). Ikke koble til, få tilgang til eller bruk tjenestene på noen måte hvis du ikke godtar disse vilkårene.
Viktig informasjon: En fraskrivelse av rettigheter til å reise et gruppesøksmål og bindende voldgift er en del av denne avtalen.
Bare enkeltpersoner som (a) er minst tretten (13) år gamle er kvalifisert til å bruke tjenestene; og (b) er juridisk autorisert til å inngå disse vilkårene og enhver annen juridisk bindende avtale.
Du kan motta informasjon fra tjenestene, som inkluderer nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, data, materialer, kontaktinformasjon, design og grafiske brukergrensesnitt (samlet kalt „innholdet“) om Games4Rest og dets tjenester. I tillegg kan du kan være i stand til å komme i kontakt med oss gjennom „Kontaktskjema“ i tjenestene.
Games4Rest RESERVERER ALLE RETTIGHETER TIL INNHOLDET TILGJENGELIG PÅ TJENESTERNE I FULLSTENDELSE TILLATET. Innholdet og tjenestene som tilbys tilbys „som de er“ i den grad det er tillatt ved lov. Som et resultat av eller i forbindelse med din bruk av tjenestene og /eller innholdet som er tilgjengelig deri, skal Games4Rest ikke være ansvarlig overfor deg eller noen annen person. Du gjør det helt på egen risiko når du bruker tjenestene og/eller innholdet som er tilgjengelig der.
KONTAKTFORM
Du må fylle ut og sende inn kontaktskjemaet på nettstedet for å komme i kontakt med oss. Brukerens fulle navn, e-postadresse, land og firmanavn kreves for kontaktskjemaet.
Begrensninger på bruken På tjenestene er viss oppførsel strengt forbudt. Hvis det ikke er for mye trøbbel, les de medfølgende begrensningene nøye. Etter Games4Rests eget skjønn kan du miste tilgangen til tjenestene hvis du ikke følger reglene. Du kan også møte sivile og/eller strafferettslige straffer for å bryte dem.
Du kan ikke, og du kan ikke tillate noen å gjøre noe av følgende med mindre Games4Rest uttrykkelig tillater det skriftlig eller i disse vilkårene: a) Bruke tjenestene og/eller innholdet på en måte som er uetisk, umoralsk, ulovlig, eller uautorisert; (b) gjøre ikke-kommersiell bruk av tjenestene og/eller innholdet;c) fjerne fra innholdet og/eller tjenestene eventuelle restriksjoner og tegn som indikerer Games4Rest, dets tilknyttede selskaper eller dets lisensgiveres eiendomsrettigheter, inkludert men ikke begrenset til eiendomsrettigheter merknader (som TM eller ®);d) samler inn eller samler inn personlig identifiserbar informasjon om brukere uten deres uttrykkelige samtykke, enten manuelt eller ved hjelp av en robot, edderkopp, crawler eller søke- eller gjenfinningsapplikasjon, eller bruk en annen manuell eller automatisert enhet, prosess eller metode for å få tilgang til tjenestene og hente, indeksere eller datamineinformasjon; (e) ikke adlyde lover, forskrifter, krav, prosedyrer eller retningslinjer for servere eller nettverk som er vert for tjenestene eller forstyrre eller forstyrre driften av dem; f) presentere falsk eller unøyaktig informasjon om tjenestene, uttrykke eller antyde at selskapet støtter du, nettstedet ditt, virksomheten din eller enhver uttalelse du kommer med, eller uriktig angir eller på annen måte gir en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet; g) foretar handlinger som etter vår vurdering legger en urimelig eller uforholdsmessig tung byrde på plattforminfrastrukturen vår ;h) omgå alle tiltak vi måtte ta for å begrense eller forhindre tilgang til tjenestene;i) å offentlig vise, reprodusere, lage avledede verk fra, fremføre, distribuere eller på annen måte bruke deler av innholdet som Games4Rest gjør tilgjengelig på eller gjennom tjenestene; (ii) å kopiere, modifisere, endre, tilpasse, gjøre tilgjengelig, oversette, portere, reversere, dekompilere eller demontere;j) på noen måte eller på noen måte kopiere, distribuere, vise, utføre, gjøre tilgjengelig for allmennheten , redusere til en form som kan leses av mennesker, dekompilere, demontere, tilpasse, underlisensiere, gjøre kommersiell bruk, selge, leie, overføre, låne ut, behandle, kompilere, omvendt utvikle, kombinere med annen programvare, oversette, modifisere eller lage avledede verk av ethvert materiale som er underlagt Games4Rests eller dets tilknyttede selskapers eiendomsrettigheter, inkludert Games4Rests åndsverk (ak) uten Games4Rests skriftlige tillatelse, bruke innholdet på andre nettsider, applikasjoner eller nettverksbaserte datamaskinmiljøer;l) surround Games4Rest Content med en nettleser eller grensemiljø (ingen rammer eller innebygde koblinger er tillatt);m) bruke tjenestene og/eller innholdet for kommersiell vinning ved å selge, lisensiere eller utnytte det;n) duplisere eller ramme inn noen del av tjenestene uten degt Games4Rests uttrykkelige skriftlige tillatelse;o) Opprette en database ved å laste ned og lagre innhold fra tjenestene på en systematisk måte; (p) overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig virus, orm, trojansk hest, tidsinnstilt bombe, nettfeil, spyware eller annen datakode, fil eller program som kan eller er ment å skade eller kapre driften av maskinvare, programvare, eller telekommunikasjonsutstyr, eller annen faktisk eller potensielt skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent i forbindelse med tjenestene; (q) gjøre bruk av tjenestene på en måte som ikke er ment for dem; og/eller (r) krenke vilkårene på noen måte.
EIERSKAP OG TITTEL
Selskapet, dets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere eier tjenestene, så vel som eventuelle revisjoner, rettelser, modifikasjoner, forbedringer eller oppgraderinger av disse, medfølgende materiale og eventuelle kopier du har lov til å lage i henhold til disse vilkårene. Opphavsrettslover og traktater gjelder også for tjenestene. I tillegg erkjenner og godtar du at selskapet, dets tilknyttede selskaper og/eller dets lisensgivere er eneeiere av alle rettigheter, tittel og interesser i og til tjenestene, samt eventuelle tilknyttede immaterielle rettigheter (referert til som „åndsverk“) (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle registrerte eller ventende patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, design eller varemerker). Du mottar kun en begrenset, gjenkallelig rett til å bruke Tjenester i samsvar med disse vilkårene, ingen interesse i dem. Våre immaterielle rettigheter fravikes på noen måte av disse vilkårene eller gjeldende lov. Hvis du gir Games4Rest tilbakemelding (heretter referert til som „tilbakemelding“), vil selskapet gis en verdensomspennende, eksklusiv, royaltyfri, fullt innbetalt, evigvarende og ugjenkallelig lisens til å inkorporere tilbakemeldingene i noen av Games4Rests nåværende eller fremtidige produkter, teknologier eller tjenester og til å bruke den til ethvert formål, med hensyn til mindre av om du blir kompensert for det eller ikke. Du godtar at ingen av disse tilbakemeldingene vil bli behandlet konfidensielt.
I tillegg garanterer du at Games4Rests nåværende eller fremtidige produkter, teknologier eller tjenester som inneholder tilbakemeldingene dine, ikke er underlagt noen lisensvilkår som vil innebære at Games4Rest må overholde ytterligere forpliktelser.
VAREMERKER.
Selskapets varemerker og/eller handelsnavn, enten de er registrert eller ikke, inkluderer „Games4Rest“ Games4Rest®, Games4Rests merker og logoer, og alle andre proprietære identifikatorer som brukes av selskapet (samlet kalt „selskapets varemerker“). Begrepet „tredjepartsmerker“ “ refererer til alle andre varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og logoer som kan brukes på tjenestene. Du samtykker i at du ikke vil bruke noen av selskapets varemerker eller tredjepartsmerker med unntak av det som er tillatt i denne avtalen, og du godtar at du ikke vil hevde noen slik rettighet, lisens eller interesse med hensyn til disse.

ENDRINGER I VILKÅRENE OG TJENESTER.
Uten forutgående skriftlig varsel til deg forbeholder vi oss retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne noen av vilkårene og betingelsene i disse vilkårene, innholdet eller tjenestene når som helst. Vi vil forsøke å varsle deg via e-post ( i den grad du har gitt oss en slik adresse) eller legge ut et tydelig varsel på tjenestene i tilfelle vesentlige endringer i vilkårene. Hvis disse vilkårene endres, betyr din fortsatte bruk av tjenestene din fullstendige og ubetingede aksept av disse endringene .Din eneste mulighet er å slutte å bruke tjenestene hvis endringer i disse vilkårene er uakseptable for deg.
MINDERÅRIGE.
Du må være over tretten år for å bruke tjenestene. For å sikre at mindreårige under tretten (13) ikke bruker tjenestene, forbeholder vi oss retten til å be om bevis på alder når som helst. Hvis vi får vite at en person under tretten år (13) bruker tjenestene, vil vi blokkere deg fra å få tilgang til dem og gjøre alt i vår makt for å slette all informasjon om deg så snart som mulig.
VILKÅR FOR VIRTUELLE VARER.
Som spiller av et Games4Rest-publisert spill, kan Games4Rest gi deg „Virtuelle varer“, som er virtuelle valutaer, virtuelle varer eller tjenester som du kan tjene eller løse inn mens du spiller spillet. Du kan velge å motta virtuelle varer som en del av et program som krever en forhåndsbetaling (et „abonnement“) eller på egen hånd i selve spillet.
Du bekrefter kjøpet av en lisens for å bruke de virtuelle varene ved å klikke på spillets tilgjengelige bekreftelsesknapp. Du kjøper en begrenset personlig tilbakekallelig lisens for å bruke virtuelle varer i stedet for å eie dem. De virtuelle varene du kjøper er dine alene, ikke-overførbare og begrenset til din personlige, ikke-kommersielle bruk kun innenfor spillet de ble kjøpt for.Games4Rest har ingen forpliktelse til å bytte virtuelle varer for noe av betydelig verdi og vil ikke være forpliktet for eventuelle mangler ved dine virtuelle produkter. har samme verdi som ekte penger, fungerer ikke som en erstatning for ekte penger, og de reflekterer ikke noen verdi som har værtno lagret.
I tillegg til disse bruksvilkårene, vil tjenestevilkårene og brukeravtalen for den aktuelle plattformen, som kan finnes på tredjepartsplattformer som Google Play eller App Store („Plattformen“), gjelde for virtuelle varer kjøpt i spill.For mer informasjon, vennligst sjekk ut plattformens vilkår for bruk og annen relevant dokumentasjon den gir.
I den fulle utstrekning loven tillater, er salget av virtuelle varer endelig og kan ikke refunderes til deg. Når en konto stenges eller avsluttes av en eller annen grunn, vil du ikke bli kompensert på noen måte for ubrukte virtuelle varer.
Prisene for de virtuelle varene kan endres når som helst av Games4Rest. Virtuelle varer kan endres eller fjernes når som helst av Games4Rest uten forvarsel.
BRUKSBETINGELSER FOR ABONENTER.
Som spiller av et Games4Rest-publisert mobilspill kan du bli tilbudt abonnementer som krever en forhåndsbetaling og løpende betaling. Du vil ha tilgang til virtuelle varer eller ekstra spillinnhold (referert til som „Abonnementsinnhold“) gjennom abonnementer. Innholdet inkludert i hvert abonnement er varigheten av abonnementet og avgiften (referert til som en „Gebyr“) for mottak av abonnementsinnholdet spesifisert i detalj.
Du bekrefter kjøpet av det tilbudte abonnementet og godtar følgende abonnementsvilkår ved å klikke på spillets tilgjengelige bekreftelsesknapp:

 1. Omfang:
  Innenfor et spill som spilles på en plattform, er abonnementet tilgjengelig. Medlemskapet kan ikke tilpasses og vil bare bli brukt av en enslig klient inne i spillet det ble kjøpt, og må nås gjennom posten din i det aktuelle stadiet ( „Rekorden“), som kjøpet ble gjort med. Du vil ha rett til abonnementsinnholdet ved kjøp av abonnementsprogrammet, som beskrevet i det tilbudte abonnementet. I tillegg til abonnementsinnholdet kan Games4Rest tilby tidsbegrenset eller en -tids virtuelle varer til spesifikke spillere som ikke er inkludert i ditt pågående abonnement.
 2. Abonnementsperioder:
  Følgende er inkludert i abonnementsperioden (hver en „Abonnementsperiode“ og alt sammen „Gjelden“):
  en. En gratis prøveperiode: Vi kan gi deg en gratis prøveperiode som en del av abonnementet, som begynner med kjøpet av abonnementet. Du vil automatisk bli flyttet inn i den betalte abonnementsperioden hvis du ikke kansellerer abonnementet minst 24 timer før prøveperioden slutter. Vær oppmerksom på at det betalte abonnementet ditt begynner umiddelbart, ikke etter prøveperioden, når du aktiverer et prøveabonnement.
  b. Kostnaden for abonnementet: Som fastsatt i abonnementstilbudet, vil du bli belastet den annonserte prisen med jevne mellomrom.
  c. Automatiske fornyelser: Så lenge alle følgende betingelser er oppfylt, fornyes abonnementet automatisk:
  Jeg. Du kan spille spillet på den aktuelle plattformen.
  ii.Du overholder vilkårene for gjeldende plattform og disse bruksvilkårene, inkludert men ikke begrenset til betalingsvilkårene.
  iii. Det er fortsatt tid til å abonnere.
  iv.Du eller Games4Rest kansellerte ikke abonnementet i samsvar med disse bruksvilkårene.
 3. Betaling:
  en. Eieren av plattformen vil belaste abonnementsgebyrene til kontoen din med betalingsmåten du spesifiserer i det dokumentet. Som et resultat kan den aktuelle plattformen ha ytterligere betalingsbetingelser. For mer informasjon, vennligst les vilkårene for den relevante plattformen. kontakt plattformens kundestøtte direkte hvis du har spørsmål eller bekymringer angående betalinger.
  b. Prisen på et abonnement bestemmes av et dollartall. Det faktiske beløpet kan endres uten din viten basert på valutakurser hvis du bruker en lokal valuta.
  c. Med mindre annet er spesifisert ved lov eller gjeldende plattforms vilkår, kan gebyrer ikke refunderes. Du erkjenner og godtar at du ikke vil bli kompensert eller refundert for virtuelle varer du ikke bruker.
  d. Du er ansvarlig for å betale gebyrene, noe som betyr at du må ha en legitim betalingsmåte på kontoen din.
  e. Games4Rest forbeholder seg retten til å endre avgiftene når som helst, etter eget skjønn, og det vil informere deg om slike justeringer i tide. Du bør melde deg ut av abonnementet hvis du er uenig i endringer.
 4. Kansellering:
  en. Du kan kansellere abonnementet ditt når som helst ved å gå til innstillingene for kontoen din. Kontakt Games4Rest på [email protected] eller den relevante plattformens kundestøtte for mer informasjon om hvordan du kansellerer abonnementet ditt.
  b. Kanselleringen av et abonnement trer i kraft ved slutten av den gjeldende abonnementsperioden. Abonnementsperioden for abonnementet ditt avsluttes ved slutten av den da gjeldende abonnementsperioden hvis du kansellerer det mer enn 24 timer før slutten av det da gjeldende abonnementet Periode. Hvis ikke, vil posten din bli belastet for en ekstra medlemskapsperiode og vil utløpe mot slutten av den ekstra gjenopprettede medlemskapsperioden.
  c. Hvis du vil unngå at kontoen din belastes for gratis prøveversjoner, bør du kansellere abonnementet ditt minst 24 timer før prøveperioden avsluttes. Alt tatt i betraktning vil medlemskapet ditt avsluttes mot slutten av den gratis foreløpige. Gebyrer vil bli lagt til kontoen din automatisk hvis du ikke kansellerer abonnement i prøveperioden.
  d. For å presisere, forbeholder Games4Rest seg retten til å si opp abonnementet når som helst og etter eget skjønn. Abonnementet ditt vil forbli i kraft til slutten av perioden og vil ikke bli fornyet etter en slik kansellering.

FRASKRIVELSE AV GARANTI
Tjenestene tilbys „som de er“, og det er ingen garanti av noe slag. Selskapet fraskriver seg alle garantier i den grad det er tillatt i gjeldende lov, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og ikke-krenkelse.Hele gamblingen som kommer ut av bruken eller utførelsen av administrasjonene forblir HOS DEG. I tillegg garanterer ikke selskapet at tjenestene alltid vil være tilgjengelige, funksjonelle, uavbrutt, sikre, nøyaktige, fullstendige eller feilfrie .
ANSVARSBEGRENSNINGER
Selskapet, dets tilknyttede selskaper, direktører, offiserer, ansatte og lisenshavere skal ikke være ansvarlige overfor deg eller noen annen person for indirekte, spesielle, tilfeldige, unntaks- eller følgeskader av noe slag, inkludert men ikke begrenset til skader for tap av goodwill, tap av fortjeneste, tap av data, forretningsavbrudd, datamaskinfeil eller -feil, eller alle andre kommersielle skader eller tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller bruken av tjenestene eller innhold eller deres manglende evne til å Denne begrensningen og ekskluderingen gjelder kanskje ikke for deg fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater ekskludering eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader.
Du samtykker i at selskapet ikke vil bli holdt ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av din bruk av tjenestene, uavhengig av om muligheten for slike skader eller tap har blitt opplyst til selskapet. Dette gjelder uavhengig av om selskapet var klar over muligheten for slike skader eller tap. Hvis du er misfornøyd med tjenestene, er det eneste du kan gjøre å slutte å bruke dem umiddelbart.
En amerikansk dollar (UScontent.00) er det maksimale beløpet som selskapet kan holdes ansvarlig for i forbindelse med din bruk av tjenestene.
Du godtar at du må sende inn ethvert krav du har mot Games4Rest eller noen av dets tilknyttede selskaper innen ett år etter at kravet ble fremsatt; Ellers er kravet ditt ugyldig for alltid.
ERSTATNING.
Alle krav, søksmål, kostnader, skader, tap, ansvar og utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer og andre juridiske utgifter, som er et resultat av eller påløper som et resultat av din bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, er ditt ansvar for å forsvare, skadesløs og holde oss, våre direktører, offiserer og ansatte skadesløse. På din regning godtar du at Games4Rest kan overta enekontroll over forsvaret av enhver rettslig handling som du er pålagt å holde skadesløs under disse vilkårene. I tillegg godtar du å bistå oss for å forsvare disse handlingene. Ethvert krav som du er pålagt å holde skadesløs for i henhold til disse vilkårene vil bli kommunisert til deg av Games4Rest på rimelige måter.
LENKER TIL NETTSTEDER ELLER TJENESTER TIL TREDJEPART.
Brukere kan forlate tjenestene og få tilgang til nettsteder eller tjenester som er vert for tredjeparter via noen av koblingene i dette dokumentet. Tjenestene og tilknyttede nettsteder tilbys utelukkende for din bekvemmelighet. Disse tilkoblede destinasjonene og administrasjonene er ikke sterkt påvirket av Games4Rest, og det er er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike eksterne lokaliteter eller administrasjoner, og omfavner ikke og er ikke oppmerksom på eller forpliktet til noen glade, inkludert ennå ikke begrenset til innholdspublisering, gjenstander eller andre data på eller tilgjengelig fra slike tilkoblede destinasjoner og administrasjoner eller tilkobling inneholdt i tilkoblede lokaliteter eller administrasjon.I tillegg er ikke Games4Rest ansvarlig for personvernreglene eller andre retningslinjer for de koblede tjenestene og nettstedene. Dine interaksjoner med disse tredjepartene, samt din tilgang til, bruk av og tillit til noen av disse nettstedene, tjenestene eller innholdet er helt på egen risiko og regning. Enhver kobling kan fjernes når som helst av oss. I tillegg erkjenner og godtar du at vi ikke skal være ansvarlige, direkte eller indirekte, for tap, skade eller skade som påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til tjenester, innhold, varer eller materialer tilgjengelig på eller gjennom slike koblede tjenester eller nettsteder. Flertallet av slike tilkoblede lokaliteter og administrasjoner gir autoritative registre, inkludert vilkår for formål og sikkerhetsstrategi, som fører tilsyn med bruken av disse. Før du bruker disse nettstedene og tjenestene, er det alltid en god idé, og vi oppfordrer deg til å gjøre det for å finne ut hva slags informasjon som samles inn om deg.
AVSLUTNING.
Når som helst kan vi slutte å bruke administrasjonen dinns, med vår eneste forsiktighet, uavhengig av enhver forklaring eller tidligere varsling, til tross for eventuelle andre kurer som kan være tilgjengelige for Games4Rest under noen materiell regulering.
DIVERSE.
Hvis en klausul i disse vilkårene viser seg å være uhåndhevbar, vil den kun bli endret i den grad det er nødvendig for å gjøre den håndhevbar; avgjørelsen vil ikke påvirke håndhevbarheten av den andre klausulen eller de gjenværende klausulene i noen annen situasjon.Det eksisterer ikke noe partnerskap, joint venture, arbeidsgiver-ansatt, byrå eller franchisegiver-franchisetaker-forhold mellom partene i disse vilkårene, og ingen slik relasjon skal tolkes som sådan. Det vil ikke bli ansett som et frafall av tidligere eller etterfølgende brudd eller mislighold fra noen av partene av brudd eller mislighold i henhold til denne avtalen. Enhver overskrift, bildetekst eller avsnittstittel i dette dokumentet er kun for bekvemmelighets skyld og gjør ikke på noen måte definere eller forklare noen seksjon eller bestemmelse. Du erkjenner og godtar at du må sende inn ethvert krav relatert til tjenestene innen ett år etter at kravet ble fremsatt. Ellers vil denne søksmålsgrunnen aldri bli forfulgt. Enhver bestemmelse som en domstol av kompetent jurisdiksjon som ikke kan håndheves, skal begrenses eller elimineres i den minste grad som er nødvendig for å sikre at disse vilkårene fortsetter å være i full kraft og virkning mens de fleste n tidlig etterlevelse av deres uttalte formål. Ethvert forsøk på å gjøre det i strid med det foregående skal være ugyldig. Disse vilkårene, inkludert alle rettigheter og forpliktelser under disse, kan ikke tildeles eller overføres uten vårt skriftlige samtykke på forhånd. Disse vilkårene kan overføres eller tildeles av oss uten begrensning eller varsel.Games4Rest må signere enhver skriftlig endring av dette dokumentet før det blir juridisk bindende .Partene er enige om at engelsk skal være språket for all korrespondanse knyttet til disse vilkårene.
JURISDIKSJON OG LOV.
Uten hensyn til dets prinsipper eller bestemmelser angående lovkonflikter, vil Israels lover bli brukt til å tolke, tolke og håndheve disse vilkårene. Disse vilkårene ekskluderer spesifikt anvendelsen av loven om enhetlige datamaskininformasjonstransaksjoner og FNs konvensjon om kontrakter for det internasjonale varesalget.
VOLDGIFTSFORPLIKTENDE
I samsvar med Det internasjonale handelskammerets regler for voldgift („ICC-reglene“), vil én voldgiftsdommer oppnevnt i samsvar med ICC-reglene („voldgiftsdommeren“) avgjøre eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller din bruk av tjenestene i den fulle utstrekning loven tillater. Voldgiften vil foregå på engelsk og vil finne sted i Tel Aviv, Israel. Voldgiften vil bli holdt strengt konfidensielt. ICC-reglene spesifiserer at hver part er ansvarlig for å dekke voldgiftens kostnader, som inkluderer ICCs administrative kostnader samt avgifter og utgifter til voldgiftsdommerne. Voldgiftsdommerens avgjørelse vil være endelig og bindende. Selskapet kan saksøke deg for retten for forføyninger, rettferdig lettelse eller andre lignende rettsmidler for å hindre deg i å bryte eventuelle restriktive avtaler i samsvar med disse vilkårene, og ingenting i denne avtalen hindrer selskapet i å gjøre det. Enhver domstol med jurisdiksjon kan håndheve voldgiften. ward.I henhold til denne avtalen må ethvert forslag om å håndheve eller fravike en voldgiftskjennelse holdes så hemmelig som mulig.

FRASKRIFT AV KLASSEHANDLING DU OG Games4Rest SAMTYKKER AT I DEN FULLSTE UTSTREKNING LOVEN TILLATER, VIL DU OG Games4Rest UTFØRE ENHVER Prosedyre FOR Å LØSE TVISTELSER SOM OPPSTÅR UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE ELLER DINE BRUKSBRUK I DETTE BRUKEN. , KONSOLIDERT ELLER REPRESENTATIV HANDLING
Dette betyr at du og Games4Rest har blitt enige om at de kun kan saksøke hverandre individuelt og ikke som en saksøker eller gruppemedlem i noen påståtte gruppe- eller representantsøksmål som oppstår av eller relatert til disse vilkårene eller din bruk av tjenestene.
I tillegg kan voldgiftsdommeren i enhver tvist ikke kombinere kravene til mer enn én person og kan ikke lede noen form for gruppesøksmål, med mindre du og Games4Rest skriftlig blir enige om noe annet.
C
NAVIGER OSS.
Du kan nå oss på [email protected] hvis du har spørsmål, klager eller krav.